Pillars of Eternity – Muzyka z duszą, aktualizacja Justina Bella

Dusze, supermoce, setting fantasy, dojrzała tematyka… To tylko niektóre wielkie idee leżące u podstaw Pillars of Eternity, jego fabuły i świata. Podobnie jak w innych wielkich grach cRPG, muzyka odgrywa znaczącą rolę w przekazywaniu tych idei. Tak było też w przypadku gier na silniku Infinity. Patrząc wstecz, pod względem muzyki wszystkie z tych produkcji łączyły mocne i zapadające w pamięć ścieżki dźwiękowe, które pochłaniały słuchaczy i rozpalały ich wyobraźnię. Oto właśnie nam chodzi w Eternity.

Jaka więc będzie muzyka? Dobre pytanie! Opisywanie muzyki słowami może być trudne, bo tak duża jej część jest subiektywna i otwarta na interpretację. Wciąż warto mieć przygotowany plan przed napisaniem choćby jednej nuty. Potrzeba idei, która doprowadzi do stworzenia efektywnej ścieżki dźwiękowej. Aby pomóc zobrazować to bardziej przejrzyście – oto trzy wyrazy, które najlepiej opisują jak to powinno ostatecznie brzmieć:

Mistycznie – z uwagi na ważną rolę dusz i nadprzyrodzonych mocy w świecie Eternity.

Starożytnie – aby muzyka stanowiła odpowiednie podłoże dla settingu.

Emocjonalnie – ponieważ rolą muzyki w każdej grze jest przede wszystkim zapewnienie dramatycznego i emocjonalnego kontekstu dla gracza.

Oczywiście te trzy słowa nie do końca opisują, jak ostatecznie będzie brzmieć muzyka. W odpowiedniej chwili nabierze ona awanturniczych, eterycznych lub fantastycznych tonów. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, muzyka stanie się złowieszcza, mroczna i tajemnicza, a we właściwych momentach – przerażająca. Będzie też mogła przepełniać energią, dodawać odwagi i wywoływać poczucie ogromu.

Określając brzmienie, jakie chcemy nadać ścieżce dźwiękowej, przedstawiamy zarazem cechy, których wolelibyśmy uniknąć. Muzyka nie będzie zatem nadmiernie ciężka i przytłaczająca ani pompatyczna i pretensjonalna od początku do końca gry. Planujemy stworzyć ścieżkę dźwiękową równie dynamiczną oraz zróżnicowaną jak historia, którą opowiada. Obciążenie fabuły nieodpowiednią muzyką to ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy osiągnąć.

Zamierzamy wykorzystać szeroką, ciekawą paletę instrumentalną, która będzie równocześnie odpowiednia dla każdej sceny opowiadanej historii; innymi słowy, muzyka ma służyć fabule. Jeśli zatem pewne zdarzenie będzie wymagało brzmienia tradycyjnych instrumentów europejskich lub konkretnej faktury muzycznej, zastosujemy właśnie takie rozwiązania.

Jak widzicie, muzyka Pillars of Eternity w swoim ostatecznym kształcie będzie bardzo różnorodna. Najważniejsze jednak jest to, by posiadała unikalne, oryginalne brzmienie pozostawiające niezatarte wrażenie – podobnie jak muzyka niesamowitych gier na silniku Infinity.

Twórcą ścieżki dźwiękowej Pillars of Eternity jest Justin Bell, który jako projektant dźwięku uczestniczył w tworzeniu takich produkcji jak m.in. Fallout: New Vegas oraz Dungeon Siege III.