Ludzie

Ludzie (powszechnie zwani „ludem“) to najbardziej rozpowszechniona rasa w Dyrwood, Imperium Aedyrskim, Starej Vailii oraz Republikach Vailiańskich. Ludzie słyną ze swej siły fizycznej i silnej woli, choć nie są tak ogromni jak gigantyczni aumaua.

Ludzie z równin

Ludzie z równin (Thyrtanie), najbardziej rozpowszechniony lud w Dyrwood, zamieszkuje tę okolicę od niemal 2000 lat. Ludzie z równin tradycyjnie mieszkają na skraju elfich lasów, a pracują na otwartych równinach – stąd ich nazwa. Większość ludzi w Dyrwood to Thyrtanie.

Ludzie znad oceanu

Ludzie znad oceanu (Calbandrowie) pochodzą z okolic Równika po drugiej stronie kuli ziemskiej i obecnie są najbardziej rozpowszechnioną grupą ludzi w tamtym regionie, ale dotarli także do odległych zakątków świata. Ludzie znad oceanu są dominującą kulturą w Republikach Vailiańskich, powszechnie występują również w Dyrwood.

Ludzie z sawanny

Ludzie z sawanny (Natlanie) pochodzą z obszaru położonego na południe od Równika i z wyjątkiem kilku grup, które przeniosły się na północ, pozostali w tym samym miejscu przez ponad dziesięć tysięcy lat. Nazwa Natlanie oznacza dosłownie „oryginał“. Ludzie z sawanny, dość powszechnie występujący w Readceras, rzadko pojawiają się w Dyrwood i Republikach Vailiańskich.