Orlanie

Orlanie to najmniejsza z cywilizowanych ras, choć wiele kultur nie uznaje ich za cywilizowanych. Orlanie znani są ze swych dużych uszu, dwukolorowej skóry i owłosionego ciała. Często występują w Eir Glanfath, na Równinach Ixamitlu oraz częściach Dyrwood. Słyną ze swych predyspozycji mentalnych i szybkości

Z uwagi na swój wzrost orlanie stają się ofiarami i są marginalizowani przez większość kultur, z którymi mają kontakt. Z tego powodu ciężko znaleźć większe społeczności orlan, a większość z nich od wieków systematycznie wycofywała się do silnie zalesionych środowisk. W ciągu ostatnich stuleci napływające z zewnątrz kultury kolonialne zepchnęły dzikich orlan jeszcze bardziej w głąb lasów, jak najdalej od nowo powstałych osad. Wielu Dyrwoodczyków, Vailian i Readceran uważa ich za prymitywnych i nieokrzesanych, przez co kontakt tej rasy ze światem zewnętrznym jest w najlepszym wypadku utrudniony ‒ często zaś nie da się uniknąć walk. Wiele społeczności orlan zaadaptowało również brutalne taktyki partyzanckie, włączając w to stosowanie pułapek i trucizn w otaczającym środowisku, w wyniku czego nawet orlani wychowywani w miejskich kulturach często dzielą paskudną reputację swoich braci.

Orlanie osiadli

Orlanie osiadli zwykle są niewolnikami w Readceras i Republikach Vailiańskich. Jednym z warunków układu pomiędzy Dyrwood a ludami z Eír Glanfath było uwolnienie orlańskich niewolników, a ponieważ dotrzymano tego warunku, wielu orlanów osiadłych w dalszym ciągu mieszka w Dyrwood jako służba kontraktowa.

Dzicy orlanie

Dzicy orlanie byli orlanami „pierwotnymi“, którzy zamieszkiwali najgłębsze lasy i puszcze tropików. Chociaż od orlan osiadłych oddzielili się zaledwie tysiąc lat temu, szybko pojawiło się kilka różnic genetycznych, z których najbardziej zauważalną był brak owłosienia twarzy u orlan osiadłych. Dzicy orlanie powszechnie występują w regionach położonych w głębi Eír Glanfath. W przeciwieństwie do ich osiadłych braci, dzikich orlanów niezbyt często widuje się w Dyrwood, Readceras lub Republikach Vailiańskich.

Choć można ich spotkać na kilku kontynentach, w interesującej nas części świata dzicy orlani zamieszkują głównie najgłębsze knieje Eír Glanfath. W ciągu ostatnich stuleci napływające z zewnątrz kultury kolonialne zepchnęły ich jeszcze bardziej w głąb lasów, jak najdalej od nowopowstałych osad. Wielu Dyrwoodczyków, Vailian i Readceran uważa dzikich orlan za prymitywnych i nieokrzesanych, przez co kontakt tej rasy ze światem zewnętrznym jest w najlepszym wypadku utrudniony ‒ często zaś nie da się uniknąć walk. Choć koloniści na wszystkich orlan zwykli patrzeć podejrzliwym okiem, ze zdecydowanie większą pobłażliwością traktują przedstawicieli odmiany osiadłej. Ich dzicy kuzyni spotykają się z uprzedzeniem gdziekolwiek nie zawędrują. Jest im przy tym jeszcze trudniej, bo włochatych ciał i twarzy nie sposób efektywnie zasłonić.