Elfy

Elfy są rasą dominującą w Eir Glanfath oraz w Bieli, a także niezwykle rozpowszechnioną w Dyrwood i Aedyrze. Elfy słyną ze swej szybkości oraz inteligencji, a także powszechnej skłonności do izolowania się.

Elfy leśne

Elfy leśne (Sceltrfolc) pochodzą z dalekiej północy dzisiejszego terytorium Aedyru i emigrowały na południe przez lasy całego kontynentu, teraz zamieszkując je na całym obszarze położonym na południe od Równika. Wieść niesie, że emigrowały również przez morze do Eir Glanfath. Elfy leśne z Aedyru mają kulturę odrębną od elfów z Eir Glanfath, choć pod względem psychicznym są identyczne. Uważają się za całkowicie odrębne grupy.

Blade elfy

Nie wiadomo dokładnie, jak dawno temu Blade elfy (Glamfellen) przybyły na południowe tereny polarne, ale mieszkają tam od co najmniej 12 000 lat, jeśli sądzić po ich nieprzerwanych kontaktach z kupcami aumauańskimi.  Najwyraźniej są jedną z najbardziej stacjonarnych grup etnicznych w znanym świecie. Migrują w obrębie regionu polarnego, lecz rzadko zapuszczają się daleko na północ.  Rzadko występują na ziemiach północnych i większość ludzi – jeśli w ogóle ktoś je widział – uważa je za egzotyczne.