Wydarzenia

W Dyrwood i jego okolicach używa się wprowadzonego 150 lat temu kalendarza Iroccio, który zastąpił zarówno nieprecyzyjny kalendarz Aedyrczyków, jak również wcześniejszy kalendarz Vailian. Jednostką czasu jest Rok Iroccio (Anni Iroccio). Akcja Pillars of Eternity zaczyna się w 2823 AI.

Około 300 AI

  • Zjednoczenie plemienia Ludzi Jeleni [ang. People of the Deer], które w przyszłości da początek Imperium Aedyru.

Około 800 AI

  • Utworzenie elitarnej straży Pałacu Darcozzi w Wielkim Imperium Vailii (obecnie Dawna Vailia). Z tej właśnie organizacji wywodzili się pierwsi legendarni paladyni świata Eternity.

Około 1300 AI

  • Założenie Wielkiego Imperium Vailii na wyspach południowych mórz. W przyszłości kolonie należące do Imperium ogłoszą swoją  niepodległość i utworzą federację niezależnych miast znanych jako Republiki Vailiańskie.

Około 2200 AI

  • Plemię Ludzi Jeleni staje się Królestwem Aedyru.

2399 AI

  • Zamieszkałe przez ludzi Królestwo Aedyru łączy się z elfickim królestwem Kulklin, tworząc Imperium Aedyru. Nazwa ta będzie się również odnosić do przyszłych kolonii Imperium – Dyrwood i Readceras – do czasu, gdy przekształcą się one w niezależne państwa.

Około 2670 AI

  • Kalendarz Iroccio zastępuje wcześniejszy kalendarz funkcjonujący w Vailii.

Około 2723 AI

  • Aedyrianie wkraczają na teren ruin starożytnego królestwa Eír Glanfath, co staje się przyczyną konfliktu znanego jako Wojna Pękniętego Kamienia. Wśród żołnierzy walczących na terenie Dyrwood krążą opowieści o łowcach umysłów, glanfatyjskich wojownikach uzbrojonych w ostrza mogące wycinać dusze przeciwników.

Około 2808 AI

  • Wybuch Wojny Świętych – konfliktu między Wolnym Palatynatem Dyrwood a Pokutniczą Regencją Readceras. Podczas wojny w wyniku eksplozji ciężkiego ładunku wybuchowego niedaleko Cytadeli Halgota ginie Waidwen, władca Readceras, co stanowi jednocześnie nieoficjalny koniec sporu.
  • Wydarzenia Wojny Świętych sprawiają, że Eothas, bóg światła i odkupienia, przestaje ingerować w sprawy śmiertelników.

2823 AI

  • Początek akcji Pillars of Eternity.

Na podstawie: Timeline