Pallegina Mes Rèi

Palleginę spotkamy w Darze Ondry, jednej z dzielnic Zatoki Buntu. Po wykonaniu zadania pobocznego, które otrzymamy w siedzibie Vailiańskiej Kompanii Handlowej, chętnie przyłączy się do naszej drużyny (sposób wykonania zadania nie będzie miał wpływu na decyzję bohaterki). Nasza towarzyszka to jedyna przedstawicielka ptasich boskich w grze – jej złote oczy i wyrastające z głowy pióra świadczą o dziedzictwie Hylei, bogini ptaków i nieba. Jest paladynką – porzucona przez ojca, już w dzieciństwie trafiła do Bractwa Pięciu Słońc (Frermàs mes Canc Suolias). Nie wierzy jednak, że zakon, któremu służy, dba o interes ojczyzny.

Postać została zaprojektowana przez Josha Sawyera.

Cechy

Moc: 12, Kon: 13, Zrę: 11, Per: 14, Int: 13, Sta: 15


Pallegina o Frermàs mes Canc Suolias

Uwielbiałam wyobrażać sobie, że jestem jedną z nich. Wówczas nie wiedziałam nawet co oznacza służba krajowi. Nie wiedziałam nawet za bardzo, czym są Republiki. Byłam ledwie małą dziewczynką. Ale może chciałam do nich należeć, bo widziałam jak zwykły lud ich wielbi. Widziałam, jak dziękowano im za to, co zrobili. I przede wszystkim – widziałam jak odchodzili. Opuszczali wioskę, która dla mnie była jak więzienie.

W Republikach nazywamy je Frermàs mes Canc Suolias. Pięć słońc to »ducs bels« – wielcy diukowie, władający najpotężniejszymi republikami – Spirento, Ancenze, Seloną, Ozią i Revuą. Ducs bels pilnują postępów handlowych i technologicznych, by Republiki rosły w siłę względem konkurencji. Bracia przysięgają wspomagać i chronić ich dla dobra Republik i wszystkich obywateli.

Bractwu nie wolno zajmować stanowiska w debatach – nie, żebym była zainteresowana. Wolę ryzykować życiem i zdrowiem, walcząc z wrogami Republik, niż słuchać nudnych wykładów zgromadzenia diuków.

Jesteśmy lojalni nie wobec pojedynczych diuków, lecz wobec całego zgromadzenia i jego postanowień, które wypełniamy. Pojedynczy diukowie nami kierują, ale rozumieją, do jakich celów nie mogą nas wykorzystać.


Dziecko Pięciu Słońc

Pallegina uważa, że błahe zadania, jakie wykonuje w Zatoce Buntu, są stratą czasu. Woli raczej poświęcić się badaniu innych zagrożeń czyhających na Republiki Vailiańskie – i oczekuje pomocy.

Po dołączeniu do drużyny Pallegina będzie namawiać nas na wspólną wyprawę do Ambasady Vailiańskiej w Zarzewiu (Zatoka Buntu). Tam otrzyma zadanie od Vicenta Agostiego, który  zleci jej nawiązanie porozumienia handlowego między Republikami Vailiańskimi i Eir Glanfath. W celu ukończenia misji musimy udać się do Bliźniaczych Wiązów, co będzie możliwe dopiero w III akcie. Podczas negocjacji Glanfatan będzie reprezentować anamfatka Bethwl, którą znajdziemy w Gawędzie (a konkretnie w Przejściu Sześciu).

Zdaniem bohaterki porozumienie handlowe z Eir Glanfath osłabi relacje Republik z Jelenioborzem, co w przyszłości może doprowadzić do wojny. Wbrew rozkazom ducs bels będzie ona chciała przedstawić własne ustalenia umowy – na jej ostateczną decyzję ma wpływ rozmowa z Widzącym/Widzącą.


Zakończenia

Pokaż spoiler

1. [Jeśli nie ukończymy misji Dziecko Pięciu Słońc i wzmocnimy Jelenioborze siłą dusz] Pallegina nie skorzystała z szansy na wypełnienie zadania otrzymanego od ducs bels. Mieszkańcy Jelenioborza, wzmocnieni darem dusz otrzymanym od Widzącego/Widzącej, wkrótce na nowo podjęli wymianę handlową z plemionami z Eir Glanfath. W odwecie za jej ciągłą niesubordynację i utratę lukratywnych umów handlowych Palleginę wyrzucono z Bractwa Pięciu Słońc. Wyruszyła na północ Wschodnich Rubieży, gdzie usiłowała trzymać się z dala od kłopotów, pracując jako strażnik karawany. Przez swój wygląd nie zdołała jednak uniknąć dziwnych spojrzeń i niepożądanych komentarzy.2. [Jeśli nie ukończymy misji Dziecko Pięciu Słońc i nie wzmocnimy Jelenioborza siłą dusz] Pallegina nie skorzystała z szansy na wypełnienie zadania otrzymanego od ducs bels. Jelenioborska wymiana handlowa z Eir Glanfath pozostała niemrawa, ale Republiki Vailiańskie nie zdołały przebić się na glanfatańskie rynki. W odwecie za jej ciągłą niesubordynację i utratę lukratywnych umów handlowych Palleginę wyrzucono z Bractwa Pięciu Słońc. Wyruszyła na północ Wschodnich Rubieży, gdzie usiłowała trzymać się z dala od kłopotów, pracując jako strażnik karawany. Przez swój wygląd nie zdołała jednak uniknąć dziwnych spojrzeń i niepożądanych komentarzy.
3. [Jeśli pozwolimy Palleginie zmienić treść porozumienia handlowego i wzmocnimy Jelenioborze siłą dusz] Pallegina, wbrew rozkazom ducs bels, wymyśliła na poczekaniu nową umowę handlową z anamfatką, aby wspomóc osłabione Jelenioborze. Kiedy Widzący/Widząca wzmocnił(a) Jelenioborzan swoim darem dusz, Republiki Vailiańskie z trudem dotrzymywały kroku nowym konkurentom. Za skandaliczną niesubordynację i zuchwałość Palleginę wygnano z Republik na kilka lat. Dopiero kiedy południowe lasy Eir Glanfath stanęły otworem zarówno dla Republik, jak i dla Jelenioborza, Vailianie zorientowali się, że połączone wysiłki trzech krajów stworzyły silną sieć szlaków handlowych. Diuczesa Biageppe ułaskawiła Palleginę za jej przezorność, chociaż minęło wiele lat, zanim boska zdołała odzyskać zaufanie zwierzchników i bractwa.

4. [Jeśli pozwolimy Palleginie zmienić treść porozumienia handlowego i nie wzmocnimy Jelenioborza siłą dusz] Pallegina, wbrew rozkazom ducs bels, wymyśliła na poczekaniu nową umowę handlową z anamfatką, aby wspomóc osłabione Dziedzictwem Waidwena Jelenioborze. Jednak Vailianie z łatwością wypchnęli niedoszłych konkurentów z rynku. Za skandaliczną niesubordynację i zuchwałość Palleginę wygnano z Republik. Wyruszyła na północ Wschodnich Rubieży, unikając portów vailiańskich i przyłączając się do Życzliwych Wędrowców. Pomimo swej odwagi i oddania sprawie jej niezwyczajny wygląd sprawiał, że wszędzie czuła się jak wyrzutek.

5. [Jeśli Pallegina wypełni rozkazy otrzymane od diuków, a Jelenioborze zostanie wzmocnione siłą dusz] Pallegina wypełniła rozkazy ducs bels, pomagając nawiązać lukratywne umowy handlowe między Republikami Vailiańskimi a plemionami Eir Glanfath. Rozsierdzeni mieszkańcy Jelenioborza, wzmocnieni darem dusz otrzymanym od Widzącego/Widzącej, wypowiedzieli Republikom dwuletnią wojnę. Republiki bardzo się wzbogaciły na handlu z Glanfatanami, ale jednocześnie straciły wiele statków handlowych i tysiące istnień. Niektórzy diukowie stracili poparcie społeczne – po zamieszkach w Selonie zabito miejscowego diuka, zaś pozostałych ducs bels zmuszono do odstąpienia od handlu na wyłączność, aby zakończyć konflikt z Jelenioborzem. Palleginę uhonorowano za przetarcie szlaków handlowych, a jej reputacja wśród diuków i Bractwa nie ucierpiała w wyniku następstw.
6. [Jeśli Pallegina wypełni rozkazy otrzymane od diuków, a Jelenioborze nie zostanie wzmocnione siłą dusz] Pallegina wypełniła rozkazy ducs bels, pomagając nawiązać lukratywne umowy handlowe między Republikami Vailiańskimi a plemionami Eir Glanfath. Vailianie z łatwością wypchnęli z rynku niedoszłych konkurentów z osłabionego Jelenioborza, które bardzo ucierpiało w wyniku utraty zysków handlowych. Palleginę uhonorowano za jej zasługi, przydzielając ją do osobistej straży diuczesy Spirento. Pomimo powodzenia, Pallegina żałowała wyboru, którego dokonała.

[collapse]

Unikalne wyposażenie

Napierśniki zapewniają skromną ochronę, nie ograniczając przy tym ruchów, tak jak ciężkie kolczugi i pełne zbroje płytowe.

Są one powszechnie używane przez vailiańskich wojowników, więc odzienie noszone pod napierśnikami jest zazwyczaj w stylu vailiańskim. Ten napierśnik, należący do paladynki  Palleginy, przyozdobiono stylizowanym grawerunkiem pięciu słońc, reprezentującym Republiki Vailiańskie, a konkretnie Bractwo Pięciu Słońc.