Rasy

Gracze mogą wybierać spośród sześciu ras zamieszkujących część świata Eternity, w której rozgrywa się fabuła ‒ są to ludzie, elfy, krasnoludy, a także rasy unikalne: orlani, aumaua i boscy.


Ludzie (powszechnie zwani „ludem“) to najbardziej rozpowszechniona rasa w Dyrwood, Imperium Aedyrskim, Starej Vailii oraz Republikach Vailiańskich. Ludzie słyną ze swej siły fizycznej i silnej woli, choć nie są tak ogromni jak gigantyczni aumaua.

Elfy są rasą dominującą w Eir Glanfath oraz w Bieli, a także niezwykle rozpowszechnioną w Dyrwood i Aedyrze. Elfy słyną ze swej szybkości oraz inteligencji, a także powszechnej skłonności do izolowania się.

Krasnoludy pod względem zajmowanej ziemi i liczby założonych kolonii są najwięcej podróżującą rasą na świecie. Powszechnie występują w Dyrwood, Republikach Vailiańskich i na niemal wszystkich skolonizowanych ziemiach. Krasnoludy słyną ze swej dużej siły i uporu.

Boscy są dziećmi ras cywilizowanych, które zostały pobłogosławione fizycznymi aspektami boskości (choć niektórzy nie uważają tego za błogosławieństwo). Owe aspekty przyjmują wiele form i często łączą się z mocami mistycznymi. Ze względu na niezwykły charakter i niezdolność do rozmnażania, boskich często traktuje się z mieszaniną obawy i podziwu.

Orlanie to najmniejsza z cywilizowanych ras, choć wiele kultur nie uznaje ich za cywilizowanych. Orlanie znani są ze swych dużych uszu, dwukolorowej skóry i owłosionego ciała. Często występują w Eir Glanfath, na Równinach Ixamitlu oraz częściach Dyrwood. Słyną ze swych predyspozycji mentalnych i szybkości.

Potężni aumaua są największą z cywilizowanych ras i często występują w oceanach lub w ich pobliżu. Nie są to istoty typowo wodne, lecz lubią wodę i wiele z ich cywilizacji, takich jak Rauatai, opiera się na przewadze morskiej. Słyną ze swej niezrównanej siły.


Rasy świata nie wywodzą się z tego samego miejsca, a milenia niezależnego rozwoju doprowadziły do utworzenia wyróżniających się i niepołączonych ze sobą grup. W obrębie każdej z ras można wyróżnić różne etniczne podtypy. Elfy dzielą się na leśne i blade, krasnoludy na górskie i borealne, orlani na dzikich i osiadłych, aumaua na wybrzeżnych i wyspiarzy, zaś ludzie ‒ na mieszkańców łąk, sawanny i rejonów oceanicznych. Rasy i subrasy różnią się kulturowo, jak również na płaszczyznach psychologicznych, co może przyczynić się do tarć i konfliktów między nimi. Świat Eternity zamieszkują pewne rasy i narodowości żyjące w izolacji, ale transoceaniczne eksploracje i współżycie kulturowe z czasem zmieszały ze sobą wiele grup rasowych i etnicznych. Połączenia te nie zawsze były pokojowe. Czasami przeradzało się to w ludobójstwo i zakorzeniło uprzedzenia w wielu kulturach.

Tak zwane leśne elfy glanfatyjskie nie miały żadnej kulturalnej więzi z królestwem i wolały żyć w koczowniczych społecznościach aniżeli starych strukturach budowlanych. Nikt nie rozumie znaczenia ruin Eír Glanfath, a jego przedwczesna błędna interpretacja stała się zarzewiem dwóch konfliktów o małej skali: Wojny Złamanego Kamienia (Broken Stone War) i Wojny Czarnych Drzew (The War of Black Trees), gdzie ta druga zakończyła się pożarem, który skonsumował szeroki obszar Dyrwood.

Pośród Aedyrczyków nie ma szczególnego zróżnicowania między ludźmi a elfami. Przez ich bliski kontakt i integrację niezależnie od różnic psychologicznych (jak na przykład dłuższe życie elfów), ich kultura i system prawny rozwinął mnóstwo unikalnych koncepcji, jak haemneg czy ceremionalne małżeństwa.

Większość mieszkańców Dyrwood to aedyrscy ludzie, elfy i krasnoludy, ale wielu z nich to kulturowo zintegrowani orlanie czy dzieci elfów glanfatyjskich. Niezależnie od tego, że w przeszłości stoczyli wojnę z Imperium Aedyru, są dzisiaj partnerami handlowymi, choć zachowały się stare urazy. Ich ciągłym punktem spornym jest eksploracja i kolonizacja Eír Glanfath, którą Aedyr wciąż forsuje, oficjalnymi i nieoficjalnymi drogami.

Republiki Vailiańskie zamieszkują ludzie i nieliczne krasnoludy.