Charakter

Charakter bohatera jest odzwierciedleniem czynów, których dokonuje podczas swojej przygody. Bezimienny rozpoczyna z charakterem prawdziwie neutralnym, ale w zależności od naszych działań może zejść na drogę bezprawia lub podążyć ścieżką sprawiedliwości.

W settingu Planescape charakter składa się z dwóch części: po jednej stronie mamy dobro i zło, po drugiej praworządność i chaotyczność. W centrum wszystkiego znajduje się neutralność.

PraworządnośćNeutralnośćChaotyczność
Praworządny DobryNeutralny DobryChaotyczny Dobry
Praworządny NeutralnyPrawdziwie NeutralnyChaotyczny Neutralny
Praworządny ZłyNeutralny ZłyChaotyczny Zły

Ścieżka sprawiedliwości – charakter dobry

Dobro w ogólnym znaczeniu oznacza szacunek dla życia, altruizm, gotowość poświęcenia się dla wyższego celu. Jeśli chcemy, by nasz bohater dążył do stania się dobrym, powinniśmy:

 • pomagać innym, nie oczekując w zamian zapłaty,
 • unikać czynów uznawanych za złe: mordu na niewinnych, gróźb,
 • wspierać pieniężnie tych, którzy potrzebują pomocy,
 • zwracać się do innych napotkanych bohaterów z empatią i zrozumieniem.

Przykłady dobrych czynów uwzględniają np. uwolnienie Angyara od kontraktu Grabarzy i nieżądanie za to zapłaty; bycie życzliwym i wdzięcznym za pomoc, której udzieli nam Mebbet; użyczenie Mochai pieniędzy na pokrycie długu w Gospodzie Pod Gorejącym Człekiem.

Droga bezprawia – charakter zły

Złe czyny najlepiej wyraża bezsensowna przemoc, brak współczucia, zastraszanie słabszych, kradzież, grabież, mord niewinnych. Jeśli chcemy skierować bohatera na ścieżkę zła:

 • żądajmy od wszystkich zapłaty.
 • wzbudzajmy w innych strach.
 • wykazujmy brak poszanowania i szacunku dla wartości innych.

Przykłady złych czynów uwzględniają np. otrucie Mochai płynem do balsamowania; grożenie Vaxisowi; wyjawienie Akaście prawdy o Milczącym Królu; żądanie zapłaty za pomoc od Kradoka, Sev’Tai czy Opłakującego Es-Annon.

Równowaga we wszystkim – charakter neutralny

Istotom neutralnym śmierć niewinnych nie jest obojętna, ale nie są gotowe poświęcać się dla wyższych spraw. Wierzą, że ważna jest równowaga między praworządnością i chaosem.

Neutralność wymaga od Bezimiennego ostrożnego zrównoważenia czynów złych, dobrych, praworządnych i chaotycznych.

Praworządność – dobro ogółu

Prawo, porządek, praworządność wyrażona jest w wierze, że podporządkowanie się zasadom jest naturalną częścią życia każdej istoty. Praworządni bohaterowie dotrzymują słowa i dbają o przestrzeganie prawa – przynajmniej dopóki jest to sprawiedliwe.

Stając przed wyborem dobra jednostki lub dobra ogółu, bohater praworządny zawsze wybierze to drugie. W większości przypadków czyny praworządne są równoznaczne z dobrymi.

Podążając ścieżką praworządności, Bezimienny powinien:

 • mówić prawdę i wystrzegać się kłamstw,
 • dotrzymywać złożonych obietnic,
 • unikać prowokowania postaci niezależnych (np. Mortego).

Ponadto dołączenie do frakcji Anarchistów lub Chaosytów może być traktowane jako działanie ściągające Bezimiennego w stronę charakteru chaotycznego. Stąd też lepiej unikać obu frakcji.

Chaotyczność – dobro jednostki

Chaos to przeciwieństwo prawa. Chaotyczność to wiara w to, że życie nie podlega żadnym zasadom, że wszystko jest przypadkowe i niczego nie da się przewidzieć. Dla tego typu bohaterów dotrzymywanie obietnic nie ma większego znaczenia, a kłamstwa zmieszane z prawdami mogą służyć konkretnym celom.

Czyny chaotyczne z reguły są równoznaczne z działaniami postaci złej, chociaż jest tu wiele wyjątków.

Podążając ścieżką chaotyczności, Bezimienny powinien:

 • kłamać, blefować i używać podstępów,
 • łamać obietnice,
 • wykazywać się impulsywnością, prowokując Mortego.

Chaotyczni bohaterowie dobrze się czują we frakcjach Anarchistów i Chaosytów.

Charakter Sfer

Charakter ma też odzwierciedlenie w każdej ze Sfer Zewnętrznych. Sigil, zlokalizowane w centrum Krain Zewnętrznych, jest prawdziwie neutralne.

Sfery Zewnętrzne
CelestiaDwutopiaElizjumZiemie BestiiArborea
ArkadiaDobryYsgard
MechanusPraworządnyZewnętrzeChaootycznyLimbo
AcheronZłyPandemonium
BaatorGehennaSzare PustkowiaTartarOtchłań

Więcej o Sferach Zewnętrznych przeczytasz w naszym projekcie mapy Zewnętrza.


Opisane przy pomocy artykułu „Alignment” (Tormet wiki).