Bezkresne Ścieżki Od Nuy, poziom 6


Ekspedycja, która próbowała odkryć tajemnice Ścieżek Od Nuy, dotarła do tego poziomu. Znajdziesz tu zwłoki i pozostałości po wyprawie, jak również kilka wyzwań w postaci szkieletów i darguli. Zwiedzanie poziomu rozpoczniesz w południowo-zachodniej części komnaty [1].

Aby otworzyć drzwi [4] do niższych poziomów lochu, musisz posiąść trzy pieczęcie. Jedna z nich, z heliotropowym kamieniem znajdowała się na 4 poziomie Ścieżek, natomiast dwie pozostałe – perodytowa i szafirowa – są strzeżone w dwóch równoległych komnatach na południu [2] i północy [3].

Przy próbie otwierania drzwi [4] otworzy się kolejna paragrafówka. W trakcie interakcji musimy umieścić pieczęci nadzorcy w odpowiedniej kolejności: perodytowa musi się znaleźć w prawym, heliotropowa w środkowym, a szafirowa w lewym zagłębieniu.

Po odpowiednim umiejscowieniu przedmiotów otworzą się drzwi do siódmego poziomu Od Nuy [5].