Bezkresne Ścieżki Od Nuy, poziom 7

Na siódmym poziomie Ścieżek spotkamy żywiołaki. Cała lokacja wygląda na dość skomplikowaną, aczkolwiek wszelkie zagadki związane z tą komnatą są opcjonalne i nie przynoszą drużynie wielkich korzyści.

Podróż po piętrze rozpoczniemy w północno-zachodniej części [1]. W całej lokacji znajdziemy 4 kuźnie odpowiadające żywiołom: wiatru, ognia, deszczu i ziemi. Aktywacja każdej z nich (wymagane są do tego odpowiadające żywiołom pryzmaty, które znajdziecie m.in. w skrytkach oznaczonych na mapie i zwłokach przeciwników) pozwala na uniknięcie potyczki w północno-wschodnim przejściu [4]. Przykładowo: po aktywacji kuźni wiatru za pomocą pryzmatu wiatru zguba wiatru znajdująca się w tym pomieszczeniu [4] zostanie uwięziona. Możemy oczywiście pozbyć się przeciwników standardową drogą.

W wysuniętej na zachód komnacie [2] znajdziemy miedziany klucz, którym otworzymy drzwi do pomieszczenia Gabrannosa [3]. Jeżeli posiadamy ze sobą Kanę, właśnie tutaj zakończymy zadanie: „Czas i przypływ” (duch Gabrannosa pojawi się tylko jeśli bohater jest w drużynie).

Kana Rua, aumauanin z północnego kraju Rauatai, przybył do Jelenioborza w poszukiwaniu świętych zapisów – Tanvii ora Toha, czyli Księgi Cnót. Po całorocznych poszukiwaniach stwierdził, że tekst zapisano na tabliczce znajdującej się w ruinach pod warownią Caed Nua.

Kana Rua bardzo chciałby zbadać te ruiny i poprosił mnie o pomoc. Do tego czasu chętnie mi potowarzyszy w podróży – chociaż przyznał z zażenowaniem, że po części robi to dlatego, iż ścigają go tajemniczy zabójcy.

Więcej o zadaniu możecie przeczytacie w dziale: Kana Rua.

Schody do kolejnego piętra znajdziemy za drzwiami komnaty północno-wschodniej [4].