Bezkresne Ścieżki Od Nuy, poziom 13


Ruiny tego poziomu są żywą reprezentacją reżimu Od Nuy. Znajdziesz tu pozostałości po najbardziej lojalnych poddanych i masywne, starożytne maszyny. Spotkasz tu również potężnych i niezwykle wytrzymałych adrowych animatów. Na tym poziomie możesz skompletować „Narzędzia władcy”. Pierwsza część – fragment engwintańskiej maszyny jest w niewielkim pomieszczeniu [1] wypełnionym pułapkami. Na południu [2] znajdziesz natomiast grupę adrowych animatów oraz ducha, z którym można porozmawiać.

Co ważne, rozmowa z duchami przodków możliwa jest, gdy bohater zna już język engwitański. Nauczymy się go w trakcie wątku głównego, a konkretnie wykonując zadania w Zatoce Buntu (na Wybrzeżu Dziedzictwa). W północnej komnacie [3] znajdziemy adrową skorupę strzeżoną przez animatów i Caen Gwla, a we wschodnim pomieszczeniu [4]ostatnią część „Narzędzi władcy” – błyszczący fragment adry. Skompletowane fragmenty starożytnej przeszłości możemy zanieść z powrotem Tcharekowi na 12. poziomie Ścieżek Od Nuy.

Przełącznik (widoczny wyłącznie jeśli zdecydowaliśmy się zaabsorbować wiedzę o Ścieżkach od Maerwalda na pierwszym poziomie) wewnątrz płn-wsch. komnaty [5], otworzy ukryte drzwi. W tej lokacji znajdziemy też duszę przodka, z którą możemy porozmawiać (musimy znać język engwitański, o czym wspominaliśmy wcześniej). Duch zdradzi nam hasło otwierające przejście [6] ((„Jestem wrogiem Od Nuy”).

Zanim dotrzemy do 14 poziomu lochu, zmierzymy się ze strażnikiem Od Nuy i adrowymi animatami [7].