Bezkresne Ścieżki Od Nuy, poziom 9

Na tym poziomie spotkamy kolejne gromady przeciwników, w tym głównie żuki i pełzający szlam. Wędrówkę rozpoczniemy przy zachodnim wejściu [1].

Otwarcie drzwi [3] wymagać będzie od nas bardzo wysokiego współczynnika Mechaniki (12) lub odpowiedniego klucza, który znajdziemy w pomieszczeniu z kolcami [2]. Do komnaty najlepiej wysłać postać wysoce wytrzymałą ze względu na obrażenia zadawane od kolców. W jednym z pojemników znajdziemy mały klucz z brązu, który otwiera inny kolejny pojemnik (w tej samej komnacie) z kluczem do drzwi otwierających centralne przejście [3].

W tej lokacji znajdziemy również złamane ostrze [4], trzeci fragment artefaktu, o którym piszemy w artykule „Ostrze Bezkresnych Ścieżek”. Aby otworzyć ukrytą komnatę, musimy aktywować pobliski przełącznik (wymaga to Mechaniki na poziomie 10. oraz trybu skradania).

Przejście do następnej części lochu znajdziemy na południu lokacji [5].