Frakcja Grabarzy

Do Grabarzy może nas zwerbować Emorik przebywający w Gospodzie Proch do Prochu. Będzie to jednak wymagało ukończenia kilku angażujących zadań, które opisujemy poniżej.

Powiadają, że życie to żart, wielka sztuczka. Nikt nie jest żywy: w rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak życie. Oczywiście oczekujący są trupami w porównaniu do reszty z nas, ale wszyscy inni również nie żyją – po prostu jeszcze tego nie wiedzą. Więc jaka jest zasada?

Prosta: „Wszystkie te słowa i wszystkie te światy to tylko cienie innej egzystencji”. Ten wieloświat – to tutaj po śmierci gromadzą się istnienia.

Popatrz, gdyby to wszystko naprawdę żyło, sądzisz, że byłoby w multiuniwersum tyle bólu i cierpienia? Oczywiście, że nie! Życie powinno polegać na świętowaniu i pozytywnych odczuciach. Egzystencja tutaj jest przytłumiona, szara, pełna bólu, poskręcana cierpieniem. Cóż to za rodzaj świętowania? Ta egzystencja to drwina z prawdziwego życia.

Trep, który żyje niewyczerpalnie i popędza rzeczy, kończy śmiercią głupca i prawdopodobnie będzie zmuszony czynić, co czynił, raz jeszcze – to prawdziwa strata czasu! Oto jest zasada: szanuj Śmierć i nie śmiej nigdy traktować jej jak sługę.

Filozofia Grabarzy
[2] Sere Sceptyczka
[4] Oczekujący Śmierci
[3] Norochj
[1] Emorik

Jak dołączyć do Grabarzy?

[1] Emorik wyznaczy nam kilka zadań, które musimy ukończyć przed przystąpieniem do frakcji. Mamy pomóc Norochjowi, Sere i Oczekującemu Śmierci, a także odnaleźć Grabarza imieniem Soe.

  • Rozwiąż kryzys wiary Sere Sceptyczki.
  • Rozwiąż problem nieumarłych w Mauzoleum i odnajdź złodzieja przebierającego się za Grabarza dla Norochja.
  • Przekonaj Oczekującego Śmierci, że nie chce tak naprawdę umrzeć.
  • Dowiedz się, co się stało z Grabarzem Soem (którego wcześniej spotkaliśmy w Kostnicy). Aby ukończyć to zadanie, musimy poznać jego sekret, a nastąpi to najwcześniej wówczas, gdy dotrzemy do Katakumb Ziem Umarłych.

[2] Sere Sceptyczka przestaje wierzyć w filozofię Grabarzy. Możesz przekonać ją, że wiara w Prawdziwą Śmierć jest nie dla niej lub odpędzić jej wątpliwości (500 PD). Jeśli Sere porzuci filozofię Grabarzy, a nasz bohater należy do frakcji Anarchistów (do których dołączyć będzie mógł hen daleko w przygodzie), możemy nakłonić ją do przystąpienia do nowej frakcji (1000 PD). Niezależnie od wyniku zadanie zostanie ukończone.

[3] Norochj zleci nam zadanie zajęcia się sprawą nieumarłych w Mauzoleum. Jeśli zbadasz, co się tam dzieje, otrzymasz 1000 PD i dodatkową nagrodę zależną od poziomu twojej charyzmy (100, 200 lub 300 miedziaków i trzy bandaże).

  • Norochj zleci ci również zadanie znalezienia złodzieja przebierającego się za Grabarza. Jest nim Popielata Opończa w południowo-zachodnim Ulu [5].

[4] Oczekujący Śmierci stracił wolę życia. Możesz przekonać go, że śmierć nie jest rozwiązaniem:

  • Zaproponuj mu, że zakończysz jego żywot: gdy zaczniesz go dusić, szybko wycofa się ze swojego pomysłu i uzna, że jednak woli żyć.
  • Zabij się na jego oczach, by pokazać mu, czym jest śmierć.
  • Przekonaj go, żeby po prostu spróbował lepiej żyć, wówczas zniknie jego pragnienie śmierci.

Pamiętaj, że jeśli zaakceptujesz zapłatę za zabicie go, twoja postać skieruje się w stronę chaotycznego charakteru.

Po ukończeniu wszystkich zadań Emorik przyjmie nas do frakcji (2500 PD). Otrzymamy dostęp do sklepu Grabarzy i będziemy mogli odpoczywać w karczmie (za zgodą Emorika).

  • W sklepie oprócz bandaży, igły, nici, zwojów, płynów do balsamowania i amuletów znajdziemy kilka przydatnych przedmiotów, jak np. Kolczyk Grabarza (+30% odporności na zimno, magiczne zimno, ogień, magiczny ogień i +2 do rzutu przeciwko magii śmierci).

Inne frakcje