Topory

ObrażeniaMod.SpecjalneLokacja
Berdysz2-7
TraK0: -1
Szybkość: 10
Wiele lokacji i sprzedawców
Topór z poroża2-7Szybkość: 8Wiele lokacji (Katakumby, Grobowiec Bezimiennego…)
Topór bojowy1-8Szybkość: 7Wiele lokacji i sprzedawców
Topór bojowy dobrej jakości2-9Szybkość: 7Wiele lokacji i sprzedawców
Wydrążony topór1-8Szybkość: 3Pieścimetal (Niższa Dzielnica), nagroda za zniszczenie skrzynki Moridora (Szpetny, Ul)
Zaklęty topór bojowy2-9+1TraK0: +1
Szybkość: 6
Wielu sprzedawców (Anze, Pieścimetal…), Grobowiec Bezimiennego
„Dar nienawiści”3-13+1[Przeklęty przedmiot]
Powoduje szał bojowy
TraK0: +1
Szybkość: 7

Może być używany jedynie przez Wojowników
Nie może być używany przez Dobre postacie
Topór otrzymamy od Fhjulla Rozdwojonego-Języka jeśli zażyczymy sobie jego wsparcia (na co musi się przystać zgodnie z kontraktem Triasa).
Oślepiacz 2-9+1Specjalne właściwości:
+2 do klasy pancerza
Odporność na ślepotę
TraK0: +1
Szybkość: 6

Może być używany jedynie przez Wojowników
Pieścimetal (Niższa Dzielnica), jeśli Bezimienny ma dwie specjalizacje wojownika.
“Objawienie”3-10+2+2 do obrażeń siecznych
+1 do charyzmy
+1 do klasy pancerza
TraK0: +2
Szybkość: 4
Keldor (Wielka Kuźnia)
Kat niewiniątek3-10+2Przenosi PŻ z przeciwnika na właściciela topora
+2 do obrażeń ciętych
TraK0: +2
Szybkość: 6

Może być używany jedynie przez Wojowników
Nie może być używany przez Dobre postacie
Pieścimetal (Niższa Dzielnica) pod warunkiem, że Bezimienny jest wojownikiem i dokonał przynajmniej 30 morderstw.
„Ostrze zapomnienia”2-9+21-6 obrażeń od chłodu
+50% do odporności na chłód
+25% do odporności na magiczny chłód
TraK0: +1
Szybkość: 8

Może być używany jedynie przez Wojowników
Nie może być używany przez Dobre postacie
Administracja Klątwy (Tartar), trzeci poziom
Ostrze entropii3-23+2TraK0: +2
Szybkość: 7

Może być używane jedynie przez Wojowników
Pieścimetal, po powrocie do Sigil (więcej w sekcji „Droga do Fortecy Żalu
„Sąd Ostateczny”5-15+21-6 obrażeń od ognia
TraK0: +3
Szybkość: 10

Może być używany jedynie przez Vhailora
Może być używany jedynie przez Praworządne postacie
Vhailor
„Kruszyciel serc”3-10+31-6 obrażeń od elektryczności
TraK0: +2
Szybkość: 6

Może być używany jedynie przez Wojowników
Ze zwłok Agril-Szanaka w Klątwie lub jako nagroda za jego uwolnienie
Topór Niebiańskiego Ognia3-18+3+2 do klasy pancerza
+10 do obrażeń od ognia
+10% do odporności na obrażenia sieczne
TraK0: +2
Szybkość: 3

Może być używany jedynie przez Wojowników
Może być używany jedynie przez Praworządne Dobre postaci
Trias (możemy broń ukraść lub podnieść z jego zwłok, jeśli zdecydujemy się go zabić w Tartarze).
Patroszyciel4-80 +20(Unikat, Artefakt, Oszustwo)
+20 do trafienia
+20 do klasy pancerza
Zmienia wszystkie cechy na 25

Szybkość: 1
Niedostępne w grze (chyba, że za pomocą oszustw)
Błazeński topór1-2?Specjalne właściwości: ?
TraK0: ?
Szybkość: 3
Zamknięty kontener w budynku kowala Kruszypięści (Klątwa)