Pałac Sądu

Glin wyjaśnił mi, że znaleźliśmy się w krainie mocy uznawanej w Pierwszej Sferze Materialnej za sędziego umarłych – w miejscu, w którym odbywała się część pośmiertnej biurokracji. Dalszy opis przywiódł mi na myśl religie z Kara-Tur, o których kiedyś słyszałem. Sam Pałac również nosił znamiona stylu wschodnich królestw, jednak tym, co czyniło go naprawdę wyjątkowym, był niekończący się sznur postaci czekających u jego bram. Ludzie, półelfy i inne istoty, których nie byłem w stanie nazwać, tworzyli barwną kolejkę ciągnącą się poza linię horyzontu.

Ambran Poszukiwacz

Główna siedziba panteonu zwanego Niebiańską Biurokracją – ogromny, okazały pałac wraz z przylegającymi doń stajniami, spichlerzami i mnogością innych zabudowań. Według legendy zespół pałacowy mieści aż 9001 komnat, jednak ich prawdziwą liczbę zna zapewne tylko rządzące nim bóstwo ‒ Yen-Wang-Yeh, zwany również Sędzią Umarłych. Jego głównym zadaniem jest sądzenie oczekujących – to od niego zależy, do której sfery zostanie pośmiertnie wysłany śmiałek, który za życia był wyznawcą Niebiańskiej Biurokracji.

Pałac Sądu (autor: Ronamis)

W pałacu zawsze panuje tłok i biurokratyczne zamieszanie. Roi się w nim nie tylko od wypatrujących osądu oczekujących, ale również od urzędników zajmujących się przyjmowaniem i rozpatrywaniem spraw oraz wydawaniem wyroków. Jeżeli jakiś wyznawca Niebiańskiej Biurokracji zostaje po śmierci przydzielony do życia w Zewnętrzu, najczęściej zasila właśnie szeregi pałacowych urzędników.

Wynikające z funkcji Pałacu Sądu nagromadzenie połączeń do Sfer Zewnętrznych przyciąga tu też wielu śmiałków niebędących oczekującymi. Goście nie mogą jednak swobodnie spacerować po włościach Yen-Wang-Yeha ‒ zawsze musi im towarzyszyć przydzielony z góry przewodnik lub strażnik.

  • Niniejszy artykuł jest kopią materiału dostępnego w naszym projekcie interaktywnej mapy Zewnętrza.
  • Źródła:
    • A Player’s Primer to the Outlands, s. 30;
    • On Hallowed Ground, s. 153;
    • PCS: Sigil and Beyond;
    • Prawda o Sferach