Skryptorium – Mapa Sigil, Miasta Drzwi

Punktem wyjścia do stworzenia mapy były dwa pliki dostępne w serwisie planewalker.com: mapa Sigil w formacie PDF w wysokiej rozdzielczości oraz arkusz z listą lokacji w Sigil, kompilacja wszystkich sigilijskich miejscówek opisanych w oficjalnych materiałach do settingu Planescape.

Na mapie można znaleźć podstawowe informacje na temat każdej lokacji (jeśli były dostępne). Ważne, by traktować ją jako indeks referencyjny, a nie wyczerpujące źródło mogące zastąpić lekturę oficjalnych podręczników i akcesoriów.

Legenda

Rodzaje lokacji uporządkowane w kolejności od najbardziej do najmniej powszechnych:

 • tawerny, bary, puby
 • świątynie
 • sklepy
 • karczmy, zajazdy, kwatery
 • fontanny, place, charakterystyczne punkty
 • domy, rezydencje, wspólnoty
 • siedziby frakcji
 • biura
 • warsztaty, kuźnie, apteki
 • wieże, garnizony
 • siedziby gildii
 • targowiska, aukcje
 • gmachy rozrywki, areny, galerie
 • restauracje
 • pomniki, posągi
 • muzea, biblioteki
 • magazyny
 • księgarnie, skryptoria
 • ogrody, parki, szklarnie
 • piekarnie
 • lecznice
 • punkty informacyjne
 • sklepy zoologiczne, stajnie
 • łaźnie

Lokacje z własnymi ikonami:

 • Café Leonan
 • Salon Tatuażu Upadłego
 • Biuro ds. Szkodników i Zapobiegania Chorobom
 • Pałac Błazna
 • Transmutorium Rechvada
 • Stowarzyszenie Świetlistego Eteru
 • Spółka budowlana Kamień i Trybik
 • Balwiernia Tashad
 • Trianym

Lokacje

Na liście znajduje się obecnie 308 lokacji, ale na mapę trafiło tylko 289 z nich. Wynika to z faktu, że niektóre miejsca, jak np. Sekretne Drzwi, nie posiadają stałego położenia. Informacje o lokacjach pochodzą z rozmaitych źródeł, w tym z większości oficjalnych materiałów do 2. edycji AD&D, a także powieści i gry komputerowej.

Na liście znalazły się lokacje, które: mają oficjalną lub potoczną nazwę, znajdują się w Sigil (lub mają w nim główny punkt wstępu) oraz pełnią konkretną funkcję (publiczną lub prywatną).

Nazwy lokali poprzedza zwykle wyraz określający rodzaj oferowanych w nich usług (karczma, tawerna itd.).

Znaczna większość lokacji pochodzi z materiałów do 2. edycji AD&D, ukazujących Sigil sprzed Wojny Frakcji opisanej w przygodzie „Faction War”. Wiele z nich pojawia się również w przygodach i suplementach bez informacji o tym, na jakim etapie historii miasta powstały lub przestały istnieć. Mogą się w związku z tym pojawić problemy z chronologią, których rozwiązanie pozostawiam w rękach mistrzów gry.

W przypadku niektórych lokacji źródła nie podają wystarczająco przejrzystych informacji dotyczących ich położenia lub w ogóle milczą na ten temat. Zdarza się też, że informacje zawarte w dwóch różnych materiałach są sprzeczne. Mistrzowie gry mogą wybierać umiejscowienie takich lokacji wedle własnego uznania, jednak na potrzeby tworzenia mapy zostały one subiektywnie przypisane do konkretnych lokalizacji w obrębie sześciu dzielnic miasta. Decyzje takie były podejmowane w oparciu o dostępne materiały źródłowe, a tego typu wpisy zostały zaznaczone na czerwono.

Lokacje nieposiadające konkretnego położenia są na liście wyszarzone.

Sigil nieustannie się zmienia — rośnie lub kurczy się w zależności od kaprysu Pani, na której polecenie dabusy potrafią przenosić z miejsca na miejsce budynki lub całe ulice. Mapa przedstawia więc zaledwie jedną możliwą konfigurację struktury miasta i odległości pomiędzy poszczególnymi lokacjami. Skala poszczególnych elementów mapy ma charakter poglądowy; niektóre budynki są na niej celowo powiększone, by podkreślić ich wyjątkowy charakter i znaczenie.

Ocena

Przyznawane lokacjom gwiazdki stanowią system subiektywnej oceny tego, jak dokładnie dane miejsce zostało opisane w materiałach źródłowych.

Jedna gwiazdka oznacza, że źródła nie podają na temat danej lokacji wiele więcej ponad to, co znalazło się we wpisie na liście.

Dwie gwiazdki wskazują na to, że w materiałach źródłowych można znaleźć kilka dodatkowych informacji nieznajdujących się na liście.

Trzy gwiazdki należą się lokacjom, którym poświęcono w źródłach obszerne fragmenty tekstu zawierające wiele istotnych informacji.

Cztery gwiazdki oznaczają, że dana lokacja została przedstawiona bardzo szczegółowo i mistrz gry znajdzie w jej opisie wszystko, co powinien wiedzieć. Zwykle do informacji dołączona jest mapa.

Pięć gwiazdek otrzymały lokacje opisane ze szczególną dokładnością. Zwykle są w ich przypadku dostępne mapy, statystyki głównych BN-ów, wyczerpujące informacje ogólne, a często również ilustracje.

Źródła

W większości przypadków przy danej lokacji podane jest jedno główne lub najbardziej wyczerpujące źródło. Więcej odniesień pojawia się, kiedy w kilku różnych materiałach można znaleźć wyjątkowo istotne informacje.

Poniżej znajduje się pełna lista źródeł wykorzystanych podczas tworzenia mapy:

 1. Planes of Conflict [Boxed Set] — Adventures in Conflict
 2. Baldur’s Gate II [gra komputerowa]
 3. Trylogia Wojny Krwi 1: Zakładnicy krwi [powieść]
 4. Trylogia Wojny Krwi 2: Wojownicy Otchłani [powieść]
 5. Trylogia Wojny Krwi 3: Bohaterowie Sfer [powieść]
 6. Planes of Chaos [Boxed Set] — Chaos Adventures
 7. Dead Gods [przygoda]
 8. Planescape Campaign Setting [Boxed Set] — A DM Guide to the Planes
 9. Dragon Magazine
 10. The Deva Spark [przygoda]
 11. Doors to the Unknown [przygoda]
 12. Dungeon Magazine
 13. Die Vecna Die! [przygoda]
 14. The Eternal Boundary [przygoda]
 15. Expedition to the Demonweb Pits [przygoda]
 16. Finder’s Bane [powieść]
 17. Fires of Dis [przygoda]
 18. Faces of Evil: The Fiends
 19. The Factol’s Manifesto
 20. Faction War [przygoda]
 21. A Guide to the Astral Plane
 22. A Guide to the Ethereal Plane
 23. The Great Modron March [przygoda]
 24. Hellbound: The Blood War [Boxed Set] — The Chant of the War
 25. Hellbound: The Blood War [Boxed Set] — The Dark of the War
 26. Harbinger House [przygoda]
 27. Hellbound: The Blood War [Boxed Set] — War Games
 28. The Inner Planes
 29. In the Abyss [przygoda]
 30. In the Cage: A Guide to Sigil
 31. Planes of Conflict [Boxed Set] — Liber Benevolentiae
 32. Planes of Conflict [Boxed Set] — Liber Malevolentiae
 33. Monstrous Compendium Appendix
 34. Monstrous Compendium Appendix II
 35. Monstrous Compendium Appendix III
 36. On Hallowed Ground
 37. Planescape Conspectus [plakat]
 38. Planes of Chaos [Boxed Set] — The Travelogue
 39. Planescape Campaign Setting [Boxed Set] — A Player’s Guide to the Planes
 40. The Planeswalker’s Handbook
 41. Planar Handbook
 42. Planes of Law [Boxed Set] — Arcadia
 43. Planes of Law [Boxed Set] — Baator
 44. Planes of Law [Boxed Set] — Mount Celestia
 45. Polyhedron Magazine
 46. Strony bólu [powieść]
 47. Planescape: Torment [gra komputerowa]
 48. Planescape: Torment [powieść]
 49. Planescape Campaign Setting [Boxed Set] — Sigil and Beyond
 50. Something Wild [przygoda]
 51. Tales From the Infinite Staircase [przygoda]
 52. Tymora’s Luck [powieść]
 53. Uncaged: Faces of Sigil
 54. Well of Worlds [przygoda]

Autorzy

Montaż: Denis „Ambrus” Richard.
Oryginalna kartografia: Rob Lazzaretti.
Dodatkowe ilustracje: Tony DiTerlizzi & David S. „Diesel” LaForce.
Wiersz: „Dolores” Algernona Charlesa Swinburne’a w przekładzie Antoniego Lange.

Tłumaczenie: Anna „Corpselight” (Grimuar Sferowca). W tłumaczeniu wykorzystano terminy opracowane przez Sferopedystów.

Silnik mapy: Mapplic (autor: sekler).
Oryginalny projekt: The Map of Sigil, City of Doors.

v1.4.1.