Mauzoleum Chronepsisa

Straciłem zupełnie rachubę dni i nocy. Słońce na niebie czy piasek w klepsydrze nie mają w królestwie Chronepsisa żadnego znaczenia – czas pozostaje posłuszny władcy tych wietrzejących murów. Może przybyło mi tu lat, może nie. Glin powitał mnie dziś rano gładki na twarzy, z ledwie wykształconymi rogami. Po południu znowu widać po nim było ciężar wieku. Czy to samo dzieje się ze mną? Czasem moje ręce wydają się sztywne i poorane bruzdami, czasem promienieją młodością. Reszty nie jestem w stanie ocenić. W obrębie domeny Chronepsisa nie istnieją odbicia – nawet lustro wody nie dzieli się powierzonym mu widokiem.

Ambran Poszukiwacz

Wielka jaskinia położona w pobliżu Krasnoludzkiej Góry. Jedynym mieszkańcem mauzoleum jest władające nim bóstwo – Chronepsis, smoczy bóg losu, który spoczywa w sercu jaskini otoczony przez niezliczone rzędy klepsydr odmierzających czas życia wszystkich śmiertelnych smoków i spokrewnionych z nimi istot.

  • Niniejszy artykuł jest kopią materiału dostępnego w naszym projekcie interaktywnej mapy Zewnętrza.
  • Źródło:
    • PCS: Sigil and Beyond,
    • Prawda o Sferach
Mauzoleum Chronepsisa (autor: Ronamis)