Iglica

(…) postrzegamy nieskończone Sfery Zewnętrzne jako krąg otaczający sferę całkowitej neutralności – Zewnętrze.Iglica, na której szczycie spoczywa Sigil znajduje się w jej centrum. Czym dalej od Iglicy, tym okolica staje się mniej neutralna, aż w końcu wylewa się do sąsiednich sfer. Wszystkie stykają się z Zewnętrzem, dzieląc się na prawo, chaos, dobro i zło. Wielka Droga wyznacza granicę pomiędzy Zewnętrzem a miastami-bramami wyrastającymi wokół bram wiodących do tych sfer. Za tymi miastami leży Zaziemie, niezbadane miejsce, stracone dla historii, gubiące umysły. Niebezpieczne.

Kandrian Poroniony
Iglica (autor: Ronamis)

Iglica jest centralnym punktem Zewnętrza – nieskończenie wysoką kolumną, u której szczytu unosi się Sigil, Miasto Drzwi. To serce krainy widoczne z każdego jej krańca (o ile pozwoli na to pogoda).

Żadnemu śmiałkowi nie udało wdrapać się na jej szczyt, a ciał tych, którzy próbowali, nigdy nie odnaleziono. W pobliżu Iglicy nie działa magia, nie znajdziesz tam też żadnych zabudowań.

  • Niniejszy artykuł jest kopią materiału dostępnego w naszym projekcie interaktywnej mapy Zewnętrza.
  • Źródła:
    • Planescape: Torment;
    • A Player’s Primer to the Outlands, s. 31;
    • Prawda o Sferach