Zakon Biczowników i Ascetów

Niegdyś hermetyczna kapłańska odnoga Zakonu Prawdy, tak zwana Plaga, stała się żebraczym bractwem i przed wiekiem, po wybraniu nowego przywódcy, wyruszyła w świat. To misyjna sekta oddana wizji oczyszczenia świata z jego licznych grzechów, do których należy wykorzystywanie numenery i mocy nieotrzymanych prawem narodzin czy zanieczyszczanie ciała sztucznymi udoskonaleniami. Pojedyncza Plaga nie stanowi zagrożenia, gdyż jest w stanie siać spustoszenie wyłącznie we wspólnocie z braćmi. Ale grupa? Plagi żywią się gniewem swych pobratymców, użyczając sobie wzajemnie siły woli i mięśni. Wpadają w niekontrolowany szał, po którym zostają tylko nagie kości adwersarzy.