Nurty (ang. Tides)

Niektórzy z uczonych Dziewiątego Świata zajmują się badaniem sił zwanych „Nurtami” – niewidocznych mocy głęboko i trwale wpływających na tych, którzy dostrajają się do ich ruchów. Podobnie jak grawitacja i magnetyzm, Nurty są niewidzialne, potężne i – być może, przy użyciu właściwych narzędzi – możliwe do kontrolowania. Manipulujące nimi osoby mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo, numenerę i tajemnicze stworzenia zamieszkujące świat. Czy każdy wie o Nurtach? Wcale nie. Ich znajomość jest tak naprawdę zarezerwowana tylko dla wybranych.

Niezwykle trudno pojąć te siły, przez co zgromadzona o nich wiedza jest niekompletna; Nurty reprezentują koncepcje, których nie da się całkowicie opisać słowami. Osoby uznające ich istnienie nadały im symboliczne kolory na podstawie obserwacji tego, jak korespondują z emocjonalnymi i psychologicznymi reakcjami.

Każdy z Nurtów reprezentuje zbiór koncepcji niemożliwych do prostego zdefiniowania, zobrazowany za pomocą koloru. Kolory mają istotne znaczenie, ponieważ słowa takie jak np. „sprawiedliwość” wydają się zbyt uproszczone. Nurt Indygo nie reprezentuje jedynie sprawiedliwości i uczciwości, ponieważ może też oznaczać pragnienie dobra ogółu lub pogląd, że „cel uświęca środki”. Nurt Złoty może wyrażać zarówno fałszywą filantropię, jak i męczeństwo. Liczy się bowiem działanie, a nie kierujące nim motywy.

W grze Nurty pełnią funkcję systemu charakterów – jest to jednak bardziej złożony system, w którym działania nie są oceniane na podstawie rozróżnienia na dobre i złe. Odkrywając Tormenta, będziesz dowiadywać się więcej na temat Nurtów – a te będą stopniowo zmieniać się na podstawie twoich działań i decyzji, ostatecznie determinując twoje Dziedzictwo.

Nurty Numenery

Nurty odzwierciedlają twoje wybory, delikatne prądy motywacji przepływające przez twoje życie.

  • Niebieski: Rozsądek, Zrozumienie, Mądrość
  • Złoty: Empatia, Życzliwość, Współczucie, Poświęcenie
  • Indygo: Sprawiedliwość, Równość, Zgoda, Dobro ogółu
  • Srebrny: Podziw, Potęga, Sława
  • Czerwony: Pasja, Uczucie, Działanie, Patos, Zapał

Na przykładzie bohaterów Planescape: Torment

Niebieski to Nurt mądrości, oświecenia i mistycyzmu. To Nurt ludzi, których życiowym celem jest poszerzanie horyzontów umysłu i ducha (w tradycji zachodniej są to dwa odrębne pojęcia, jednak dla wielu kultur stanowią niepodzielną całość). Poszukują oni mądrości lub wiedzy, a śmierć uznają za stratę w znaczeniu przepadnięcia wiedzy, którą dana osoba gromadziła przez całe życie. Ucieleśnieniem Niebieskiego Nurtu mogą być np. naukowcy, mistycy, filozofowie, ale również szaleńcy.

Dak’kon to postać, w której życiu dominowałby Niebieski Nurt. Kieruje nim dążenie do *poznania* siebie i nauk Zerthimona.

Czerwony to Nurt namiętności, emocji, gorliwości i działania. Cechuje ludzi, którzy żyją chwilą, pragną czerpać z życia pełnymi garściami lub skłonni są kierować się głosem serca. Wizja życia w niewoli przeraża ich bardziej niż śmierć (niezależnie od tego, czy chodzi o fizyczne zniewolenie, czy metaforyczne, narzucone samemu sobie kajdany). Ucieleśnieniem Czerwonego Nurtu mogą być np. artyści, rewolucjoniści, fanatycy, Czuciowcy i charyzmatyczni przywódcy.

Anna to postać, w której życiu dominowałby Czerwony Nurt. Łatwo ulega emocjom – złości, strachowi czy namiętności.

Indygo to Nurt sprawiedliwości, kompromisu i walki o dobro ogółu. Wbrew pozorom nie dominuje w nim czysta praworządność, lecz szeroka perspektywa, w której jednostka nie ma wielkiego znaczenia. Ludzie, którym patronuje Indygo, uznają utratę życia za tragedię, która może jednak w szerszym rozrachunku stać się przyczynkiem do czegoś dobrego. Ucieleśnieniem tego Nurtu mogą być np. władcy, prawodawcy, strażnicy i tyrani.

Vhailor to postać, w której życiu dominowałby Nurt Indygo. Jego wiara w porządek i sprawiedliwość jest tak silna, że Vhailor kontynuuje swoją misję nawet po śmierci.

Złoty to Nurt dobroczynności, poświęcenia i empatii. Przyświeca ludziom, których głównym celem jest niesienie pomocy innym, zwłaszcza jeżeli wymaga to od nich osobistego poświęcenia. Łatwo wpaść w pułapkę nazwania Złotego „dobrym” Nurtem, co nie jest jednak w pełni uzasadnione (można przecież spełniać dobre uczynki z egoistycznych pobudek). Złoty Nurt przypomina trochę Indygo, ponieważ w obu nacisk położony jest na dobro innych; Nurty te mogą się jednak bardzo różnić, jeśli chodzi o wizję sposobów i środków na osiągnięcie celu. Ucieleśnieniem Złotego Nurtu mogą być np. święci (prawdziwi lub fałszywi) i filantropowie, ale również szefowie gangów, którzy dbają o swoich ludzi i lokalne społeczności.

Fhjull Rozdwojony Język to postać, w której życiu dominowałby Złoty Nurt, nawet pomimo faktu, że do czynienia dobra zmusza go kontrakt, jaki zawarł z devą. Pamiętajcie, że nie liczą się motywy jego postępowania – wszyscy pamiętają go jako biesa, który musiał spełniać dobre uczynki.

Srebrny to Nurt admiracji, siły i sławy. Dominuje w życiu ludzi, którzy pragną mieć wpływ na losy innych lub świadomie dążą do zapisania się na kartach historii. Łatwo byłoby nadać mu etykietkę „egoistycznego”, jednak odnosilibyśmy się wówczas do motywacji, która nie ma w przypadku Nurtów żadnego znaczenia. To, czy Srebrna postać jest egoistą, zależy od sposobu, w jaki używa zdobytego prestiżu. Bohaterowie, którym patronuje ten Nurt, pożądają wpływowości (zyskanej w drodze bezpośredniego działania lub umiejętnego manipulowania dźwigniami władzy) i nieśmiertelności, jaką może zapewnić sława. Ucieleśnieniem tego Nurtu są przede wszystkim silne osobowości.

Ignus to postać, w której życiu dominowałby Srebrny Nurt. Zdolny jest skazać się na wielkie cierpienie w swoim bezustannym dążeniu do zdobycia potęgi.

Nurty w Tormencie

W grze Nurty pełnią rolę siły działającej w tle. Twoje postępowanie, zwłaszcza podczas rozmów, może przybliżać postać ku jednemu lub dwóm Nurtom. Dominujące Nurty określają z kolei dziedzictwo, które dla siebie budujesz. Na Nurty mają wpływ głównie działania wymagające od ciebie dokonania wyboru. Przykładowo, chociaż identyfikowanie numenery wydaje się czynnością związaną z Niebieskim Nurtem, w rzeczywistości może przydać się każdemu. Powszechnie wykonywane czynności takie jak ta pozostają więc bez wpływu na Nurty. Jeżeli jednak w celu identyfikacji danego urządzenia bohater musiał wykonać zadanie lub poświęcić punkty doświadczenia, oddziaływanie Niebieskiego Nurtu może wzrosnąć (analogicznie, na Nurty może wpływać również rozwijanie określonych umiejętności, ponieważ wiąże się to z wydaniem przyznanych punktów).

Chociaż dla Nurtów nieważne są motywy, które tobą powodują, znaczenie może mieć fakt, czy zdecydujesz się na ich ujawnienie. Jeśli np. będąc świadkiem morderstwa wyrazisz zgorszenie, na Nurty może wpłynąć powód, dla którego je odczuwasz. Reakcja typu „Jak mogłeś to zrobić? On był niewinny!” może zwiększyć wpływ Złotego Nurtu, zaś suche „Czemu służyła ta śmierć?” – Nurtu Indygo. Wyrażenie opinii nigdy nie będzie oczywiście tak znaczące, jak czyn (np. atak na mordercę lub aresztowanie go). Twój bohater należy do postaci Dostrojonych [ang. Attuned] do Nurtów – świadomych ich istnienia i podlegających ich wpływom. Większość NPCów nie będzie nic wiedzieć o Nurtach, jednak spory odsetek może być podatny na ich działanie.

Postacie Podatne [ang. Affected] na Nurty oraz rzadko spotykane, podobne Tobie Dostrojone do nich także będą reprezentować jeden lub dwa dominujące Nurty, co może wywoływać różnorodne efekty w zetknięciu z Nurtami NPC. Dzięki temu łatwiej jest zarówno zrozumieć ich motywację, jak również nimi manipulować. Mogą czuć do Ciebie większą (lub mniejszą) sympatię, nie znając ku temu przyczyny. Może się także zwiększyć (lub zmniejszyć) trudność prowadzenia z nimi rozmów. Większość tych oddziaływań pozostaje ukryta, jednak niektóre umiejętności i zdolności pozwalają ujawnić część informacji.

Ponadto wybrani NPC, którzy są świadomi istnienia Nurtów, są w stanie rozpoznać te, które dominują w Twoim życiu i mogą próbować Tobą manipulować.

Niezależnie od tego, czy NPC wiedzą o istnieniu Nurtów, oddziaływanie głównych Nurtów może wpłynąć na ich opinię na Twój temat. W przypadku bohatera, który zapracował na pewną reputację, przedstawiciel Srebrnego Nurtu stanie się znaną osobistością, zaś postać reprezentująca Niebieski będzie znana ze swojej inteligencji lub mądrości. Wpływ Nurtu na reputację może być zaledwie kosmetyczny, ale może też otworzyć przed Tobą nowe perspektywy, niedostępne dla tych, w których życiu dominują inne Nurty.