The Strange ‒ Zagadka Ruk

Jesteśmy pradawnymi, bowiem przenika nas pierwotny kod.” – Pieśń Wcielenia [ang. Chant of Embodiment]

Mimo iż Ruk istnieje dłużej niż jakakolwiek ludzka cywilizacja, ludzkość dopiero od niedawna jest świadoma istnienia tej rekursji. Rafaela Rocha, lekarka sądowa w Sao Paulo, badała na swoim stole sekcyjnym zwłoki, które z początku wydawały się ludzkimi, lecz zdecydowanie należały do innej istoty. Co gorsza, podczas pracy przypadkowo uruchomiła pewne organiczne urządzenie umieszczone w zwłokach, dokonując translacji swojej osoby i kilku swoich współpracowników na Ruk.

Zespół Brazylijczyków zdołał przetrwać w tym wrogim, kosmicznym środowisku, szybko odkrywając, jak niewyobrażalnie zaawansowany w stosunku do ziemskiego jest poziom inżynierii genetycznej i biotechnologii na Ruk.

Być może jednak istotniejsze było inne odkrycie tych pierwszych badaczy – jakkolwiek mogli oni być pierwszymi ludźmi stąpającymi po Ruk, mieszkańcy tej rekursji przybywali na Ziemię już od czasów prehistorycznych. W rzeczywistości ważne osobistości w ziemskiej historii były prawdopodobnie istotami pochodzącymi z Ruk, które przybrały ludzką postać.

W istocie Ruk obfituje w tajemnice; niektóre wydają się dosyć ponure. Przypuszczalnie uda się odkryć wiele z nich; jednak fascynować może także i to, czego do tej pory udało się dowiedzieć na temat Ruk.

Rozbitkowie

Serce Ruk stanowi sztuczna konstrukcja, która jest – z braku lepszego określenia – statkiem służącym do podróżowania po Osobliwości. Zgodnie z naturą Osobliwości, statek ten jest rekursją powołaną do istnienia mocą wyobraźni swoich stwórców, dzięki ich umiejętności narzucania swojej woli panującemu tu chaosowi. W odróżnieniu od większości rekursji Ruk mogła się przemieszczać dzięki korzystaniu z kanałów informacyjnych i ciągłemu ustanawianiu oraz zmienianiu rządzących nimi praw fizyki. Działo się tak, ponieważ stwórcy zbudowali rekursję, aby uciec przed planetożercami, którzy pochłonęli ich dawny świat.

Jednak pewnego dnia, wiele tysiącleci po rozpoczęciu podróży i jeszcze więcej przed współczesnymi czasami, Ruk znalazła się w potrzasku. Jej rozwój został zatrzymany przez pewne niewytłumaczalne właściwości pobliskiego świata. Ruk osiadła na mieliźnie. Statek był teraz zniszczony i unieruchomiony; był wrakiem.


The Strange ‒ materiały graficzne [Matt Sawicki]


Mijały lata, a mieszkańcy Ruk podjęli pierwsze kroki ku upewnieniu się, że ów nowy świat – Ziemia – przez który statek osiadł na płyciźnie, nigdy nie zwróci na siebie uwagi planetożerców. Zrozumieli, że Ziemia była wyjątkowym miejscem, którego bliskość mogłaby udzielić im prawdziwego schronienia przed tymi, którzy zniszczyli ich macierzysty świat. Niektórzy jednak wciąż przypuszczali, że jedynie zniszczenie Ziemi przez planetożerców wyciągnęłoby ich z kłopotliwego położenia i umożliwiło kontynuowanie podróży.

Pierwotny Kod i Pieśń Pełni

Chociaż biologiczna forma mieszkańców tego świata jest – dzięki szeregowi stosunkowo szybkich modyfikacji genetycznych i przeszczepów – raczej niestała, podstawa istnienia rasy, zwana pierwotnym kodem [ang. true code], jest przedmiotem ich czci. Naukowcy z Ruk nieustannie poszukują elementów, które pozwoliłyby im ustalić własne zaginione pochodzenie genetyczne. Religie takie jak Kościół Wcielenia [ang. Church of Embodiment] oddają cześć pradawnym przodkom, niektórzy zaś wierzą, że „potomek jedynego kodu” narodzi się jako wybraniec.

Pieśń Pełni [ang. The All Song] rozbrzmiewa we wszystkich komórkach wszystkich przetworzonych tkanek na Ruk. Jako biologiczna sieć danych umożliwia ona mieszkańcom Ruk przechowywanie informacji i komunikację na duże odległości. Obecność Pieśni Pełni – lub jej świadomość, jak powiedzieliby niektórzy – przyczynia się do rozwoju wiedzy w dziedzinie genetyki i bioinżynierii, jako że ułatwia przepływ informacji. Niektórzy obawiają się, że Pieśń Pełni stoi w sprzeczności z pierwotnym kodem  – jest raczej podobna wirusowi, który niszczy pradawne dziedzictwo mieszkańców Ruk od ich i zabiera ich w odległą przyszłość pozbawioną pamięci o przeszłości.

Zatem na tak zwaną „zagadkę Ruk”, o której mówią filozofowie, poeci i kapłani, składa się pierwotny kod i Pieśń Pełni – zew przeszłości i pęd ku przyszłości – oraz ich wpływ na mieszkańców owego świata/statku. Zawiera się w nich skonfliktowana natura tych istot, sprzeczności, jakie dostrzegają w życiu, jak również niejednoznaczność sytuacji, która każe im postrzegać Ziemię zarówno jako sprzymierzeńca, jak i wroga.

Na podstawie: Zagadka Ruk