The Strange – Osobliwość Ziemi

Na podstawie: The Strange – New Setting Info

Osobliwość Ziemi

Ziemia w The Strange niczym nie różni się od naszej planety. Jednak tamtejszy świat skrywa mroczny, niebezpieczny sekret, który odkryli tylko nieliczni: Osobliwość. Osobliwość jest sztuczną warstwą rzeczywistości, kosmiczną siecią danych założoną wiele eonów temu przez niewyobrażalnie zaawansowaną cywilizację obcych.

Osobliwość wymknęła się jednak spod kontroli swoich stwórców. Obecnie zapewnia funkcjonowanie odrębnych światów zwanych rekursjami. Dwie największe rekursje mające połączenie z Ziemią to Ardeyn i Ruk; w pobliżu planety znajdują się też inne, lecz żadna z nich nie dorównuje im wielkością. Niezależnie od rozmiaru, każda z rekursji musi opierać się na spójnym systemie zasad – w innym wypadku ulega rozpadowi. Istnieje duża dowolność co do samych reguł, pod warunkiem że logicznie współdziałają one ze sobą. Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby istniały rekursje zamieszkiwane przez superbohaterów, czarodziei i potwory.

Na Ziemi wiedzą na temat Osobliwości dysponuje jedynie niewielka garstka stowarzyszeń (oraz mniej zorganizowanych grup). Celowo nawiązują one kontakt z rekursjami, jednak ukrywają swoją wiedzę przed szerszą publicznością.

Oto tylko niektóre z nich:

Pakt Milczących

Rekursja zwana Ruk przez przez tysiąclecia spoczywała w cieniu Ziemi. Jej mieszkańcy połączyli się z ludzkością (gdy ta osiągnęła wystarczające stadium ewolucji). Jednym ze skutków tego połączenia było utworzenie Paktu Milczących.

W skład Paktu Milczących wchodzą głównie ludzie – tak przynajmniej wygląda sytuacja na Ziemi. Członkowie najwyższej rangi mają świadomość istnienia Osobliwości i rekursji. Zadanie organizacji polega na ochronie Ziemi i Ruk przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci ciemnej energii oraz jej rekursji, niebezpieczeństwami takimi jak nihiliści z samego Ruk (zobacz Krąg Wolności [ang. Circle of Liberty] poniżej), potworami przybywającymi na Ziemię z niebezpiecznych rekursji oraz planetożercami. Ci ostatni są liczni i bardzo zróżnicowani, ale wszystkich łączy wspólny cel – wyszukiwanie światów podstawowych, aby przetworzyć je na coś, co będzie dostosowane do ich własnych potrzeb. W trakcie tego procesu wszystkie istoty zamieszkujące daną planetę są bezlitośnie zabijane.

Maureen Lincoln, członkini Paktu Milczących, dokonuje rutynowych translacji między Ziemią a Ruk, głównie w roli posłańca; jest też znakomitym szpiegiem obserwującym działalność Kręgu Wolności. Maureen na ogół zajmuje się transportowaniem nukleofagów [ang. nucleophages] (wytworów technologii Ruk, które mogą być wykorzystywane na różne sposoby, na przykład do wykrywania pobliskich szyfrów), jednak podczas specjalnych misji figuruje jako członkini Kręgu Wolności.

Krąg Wolności [ang. Circle of Liberty]

Krąg Wolności nie jest zorganizowaną grupą, lecz zbiorowiskiem luźno powiązanych stowarzyszeń, które publicznie opowiadają się za decentralizacją rządu. Niektórych członków Kręgu nieoficjalnie wspierają nihiliści z Ruk. Mimo iż większości mieszkańców owej rekursji odpowiada zależność od Ziemi, nihiliści chcą uwolnić Ruk spod ziemskiej kontroli – nawet kosztem zniszczenia samej planety.

Ziemią Obiecaną, jedną z grup działających w obrębie Kręgu Wolności, kieruje niesławny senator Jerry Toomey. Jego nowym zajęciem stało się wygłaszanie radykalnych opinii we wszystkich dostępnych mediach. Znany jest ze swoich płomiennych przemówień, które zdają się przekonywać wszystkich słuchaczy – nawet jeśli tylko na czas jego obecności.

Rekursyjni Wydobywcy [ang. Recursion Miners]

Osoby i grupy wyszukujące oraz badające rekursje – które zamierzają również zakładać nowe rekursje, kiedy odkryją na to sposób – to rekursyjni wydobywcy. Interesują ich zwłaszcza szyfry jako jedyny typ wyposażenia, dzięki któremu można dokonywać translacji nie tylko pomiędzy rekursjami, ale również do światów podstawowych, takich jak Ziemia. Jaki jest ich cel? Odnajdywanie tych szyfrów i dokonanie ich translacji na Ziemię. Niektórzy rekursyjni wydobywcy odpowiedzialnie wykonują swoje zadanie, jednak inni korzystają z niebezpiecznych metod, niosących ze sobą ryzyko destabilizacji danej rekursji i/lub przyciągnięcia uwagi niebezpiecznych istot zamieszkujących sieć ciemnej energii. Charakteru działalności wydobywców pilnuje Estate. (patrz niżej).

Jedną z obserwowanych przez organizację osób jest Dr Latisha D. Law. Zajmuje się ona także antropologią; w przeszłości prowadziła badania na terenie Afryki. Dr Law jest niezależnym wydobywcą zajmującym się zstępowaniem do efemerycznych rekursji zrodzonych z „fikcyjnych przecieków” afrykańskich mitów. Przesyłane przez nią szyfry mają zwykle łagodny, pokojowy charakter i używane są w dobrych celach.

Projekt Wrzesień

Inną grupą, którą obserwuje Estate, jest Projekt Wrzesień. Internetowe wyszukiwarki opisują ich jako grupę badaczy pracującą nad nową generacją komputerów kwantowych. O korzyściach, jakie mogłaby przynieść produkcja takich urządzeń usiłuje przekonać krzykliwa internetowa reklama.

W rzeczywistości Projekt Wrzesień sponsoruje potężny byt pochodzący z Ardeyn. Nosi on wiele imion: Pan Megeddonu, Wcielenie Wojny i Legion; jednak na Ardeyn od czasu zabójstwa Cartera Osobliwego, zwanego Stwórcą, znany jest przede wszystkim jako Zdrajca. To skrajny egoista, którego zamiarem jest uzyskanie stopnia planetożercy i zniszczenie Ardeyn, a ostatecznie przejęcie władzy nad Ziemią.

Estate

Pełną nazwą tej prywatnej instytucji jest Morrison Estate, jako że została założona ku pamięci Cartera Morrisona (którego przed śmiercią, jeszcze na Ardeyn, nazywano Carterem Osobliwym, Stwórcą).

Estate przeznacza co najmniej jedną czwartą swoich zasobów na zwalczanie działalności Projektu Wrzesień; z reguły jest też nieprzychylna rekursyjnym wydobywcom, których monitoruje (postrzega zarazem Pakt Milczących oraz grupy związane z Kręgiem Wolności jako kolejne typy wydobywców). Estate dla osiągnięcia swoich celów zatrudnia agentów, którzy badają rekursje, bronią Ziemi i stwarzają takie warunki, aby planeta nie była narażona na zagrożenia ze strony istot przedostających się na nią z rekursji.

 


The Strange – materiały graficzne [Matt Sawicki]

 

Katherine J. Manners jest współzałożycielką Estate, pozostającą jedną z najważniejszych agentek polowych tej instytucji. Może się poszczycić tym, że za czasów Cartera Osobliwego znała już zarówno jego, jak i Zdrajcę.

Zawróceni [ang. Spiralers]

Tym mianem określa się osoby uzależnione od narkotyku zwanego zawrotnym pyłem [ang. spiral dust]. Łatwo ich rozpoznać dzięki takim oznakom jak trzęsące się dłonie, niezwykle ożywiony sposób mówienia, a przede wszystkim zabarwionych na fioletowo białkach oczu. Zawróceni pod wpływem narkotyku doznają bardzo realistycznych halucynacji, wierzą też, że każdy z takich odlotów jest częścią ich duchowej podróży. Ci najbardziej uzależnieni zwykle znikają – przypuszczalnie dlatego, że pozostawiają swój przyziemny żywot, aby połączyć się ze swoim mesjaszem w odległej przestrzeni lub po prostu umierają z przedawkowania.

Prawda jest nieco bardziej Osobliwa. Zawróceni tak naprawdę nie doznają halucynacji, ale uzyskują wgląd w rekursje, być może nawet je śnią. Zaawansowani narkomani nie umierają, lecz mimowolnie dokonują własnej translacji na rekursję, zwykle bez możliwości powrotu.

Jednym z dostawców zawrotnego pyłu jest Leroy Cane. Odmawia on udzielenia informacji na temat tego, gdzie i w jaki sposób zdobywa pył. Paktowi Milczących i Estate udało się jedynie ustalić, że narkotyk jest w istocie sproszkowanym szyfrem, który dzięki specjalnemu procesowi przetwarzania staje się narkotykiem.

Biuro Strategicznej Rekursji [Office of Strategic Recursion] (OSR)

Jako tajna agencja posiadająca powiązania z rządami całego świata, OSR ma świadomość istnienia rekursji. W miarę możliwości obserwuje ugrupowania takie jak Estate czy Pakt Milczących, czasami może nawet okazać się dla nich pomocna. Jednak jej właściwym celem jest pozyskanie fragmentów Osobliwości na użytek ziemskiego przemysłu zbrojeniowego.

Dla przykładu agent Saladin Nixon pracuje nad projektem dokonania translacji kilku ożywionych szkieletów z Ardeyn na Ziemię. Dla mieszkańców Ardeyn obecność szkieletów jest groźna, lecz zrozumiała – na Ziemi postrzegano by je jako potwory wzbudzające przerażenie w niemal każdym przeciwniku. Ponadto te ewidentnie nadnaturalne istoty rozpadłyby się już po paru dniach w wyniku działania ziemskich praw, nie pozostawiając po sobie niczego poza śladami chaosu.