Rejestr grabarski

– Wszelkie ciała przychodzące do Kostnicy mają trafić do sali przyjęć na drugim piętrze. Jeśli nie są zakontraktowane, mają przebyć proces balsamacji oraz zwłoki muszą być spisane przez skrybę aktualnie pełniącego służbę.
– Sprawdzić kontrakt zwłok. Jeśli zostały zakontraktowane na ożywienie, nie podejmować działań przygotowawczych, należy zawiadomić nekromantę i przenieść ciało do sal przygotowań.
– Sprawdzić dokładnie ciało i upewnić się, iż zostało całkowicie ogołocone z dobytku. Jeśli nie, należy podjąć działania przeszukiwawcze. Nie zlecać zadań pracownikom kontraktowym, nie posiadają oni odpowiednich zdolności. Każde znalezisko oddać do gabinetu przedmiotów.
– Żaden z Grabarzy nie jest odpowiedzialny za przeszukiwanie oddanych zwłok przez osoby trzecie oraz zbieraczy.
– Dobytek ma być przechowywany w sali przyjęć do czasu zgłoszenia się Wtajemniczonego.

12.001 — 17 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Wieczór. — Do Kostnicy przybyły całkowicie ogołocone zwłoki diabelstwa. — Przyczyna zgonu: Zaszlachtowanie (broń tępa?). — Wyraźne ślady przeprowadzenia sekcji na zwłokach, podkrążone oczy, stężenie pośmiertne uniemożliwia wyciągnięcie żelaznego sztyletu z rąk ofiary. — Zbieracz: Gnij. — Wypłacono 4 miedziaki.

12.002 — 17 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Noc. — Do sali przywieziono truchło Bariaura. — Przyczyna zgonu: Najprawdopodobniej zatrucie, bliższe oględziny ujawniają rtęć wypływającą z ust nieboszczyka. — Wyraźne ślady sekcji, powiadomiono odpowiedniego skrybę na temat trującej rtęci w ciele nieboszczyka i ogłoszono stan kwarantanny na terenie drugiego piętra. — Zbieracz: Jun. — Wypłacono 2 miedziaki.

12.003 — 18 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. – Świt. — Przywieziono spopielone zwłoki, najprawdopodobniej człowieka. — Przyczyna zgonu: Nieznana, najprawdopodobniej spalenie (stan zwłok uniemożliwia identyfikację). — Nie ocalało nic. — Zbieracz: Jun. — Wypłacono 1 miedziaka.

12.004 — 18 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Świt. — Do sali przybyły ogołocone zwłoki kobiety z średnim wieku. — Przyczyna zgonu: Pokiereszowanie, rany szarpane (Abishai?). — Wyraźne ślady przeprowadzenia sekcji na zwłokach, dogłębne rany oraz poczerwieniona szyja, w zwłokach znaleziono karteczkę z napisem „Dla Natalii” (imię ofiary?). — Zbieracz: Domiel. — Wypłacono 3 miedziaki.

Wtajemniczony 3-go kręgu, Grafat Górnoposok. — Zawiadomiłem Wtajemniczonego 5-go kręgu, nekromantę/balsamistę Zykfryda o nieustających od wczorajszej nocy chorób powstających na wskutek ciała nr. 12.002, które było wypełnione rtęcią. Grabarz Zykfryd wszczął postępowanie na temat ów ciała przeszukując Ul. Postanowił znaleźć zbieracza Juna. Od wczorajszej nocy zginęło 2 balsamistów. Wtajemniczony 2-go kręgu Ząbiszczur oraz Wtajemniczony 3-go kręgu Saman. Ich akta zostały uzupełnione o zgon.

12.005 — 18 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Późne popołudnie. — Przywieziono zwłoki ludzkiego dziecka w wieku od 5 do 7 lat. — Przyczyna zgonu: Zgnieciona klatka piersiowa (młot?). — Wiek i stan ciała uniemożliwia dokładniejszą identyfikację zwłok. — Zbieracz: Gnij. — Wypłacono 1 miedziaka.

12.006 — 18 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Wieczór. — Do Kostnicy trafiły zwłoki bogatego czarodzieja. — Przyczyna zgonu: Zatrucie rtęcią (powiązanie sytuacji do zwłok nr. 12.002?). — Wyraźne ślady przeprowadzenia sekcji zwłok, na ciele znajdywały się bogato zdobione szaty. Wtajemniczony 2-go kręgu Cyprian postanowił porównać ciało z nr. 12.002. — Zbieracz: Jun. — Wypłacono: 4 miedziaki.

12.007 — 19 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Południe. — Do sali przywieziono zielonego Abishai. — Przyczyna zgonu: Bójka z Tokolą wedle zeznań zbieracza, sekcja zwłok potwierdza walkę z wielkim przeciwnikiem. — Zwłoki są puste. — Zbieracz: Anastazy. — Wypłacono: 2 miedziaki.

12.008 — 20 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Wcześne rano. — Do Kostnicy przywieziono zwłoki zbieracza. — Przyczyna zgonu: Uduszenie (zmiażdżenie narządów wewnętrznych?) złamanie serdecznego palca lewej ręki. — Ofiara to Jun, zbieracz który przyniósł do Kostnicy zwłoki nr. 12.002 oraz zwloki nr. 12.006, zatrute rtęcią. Powiadomiono o sytuacji Grabarza Zykfryda, który wszczął postępowanie na temat zabójstw rtęcią. — Zbieracz: Anastazy. — Wypłacono 1 miedziaka.

Wtajemniczony 3-go kręgu, Grafat Górnoposok. — Sprawa zabójstwa rtęcią przybiera nieprzyjemny obrót. Grabasz Zykfryd został powiadomiony o ofierze nr. 12.008, która może być powiązana ze zwłokami nr. 12.002 oraz zwłokami nr. 12.006. Wtajemniczony 5-go kręgu jednak nie zamierza rezygnować ze sprawy. Wtajemniczony 4-go kręgu Eulogiusz Pacyfista wysłał do drukarni Penna w Dzielnicy Niższej podanie do Harmonium o ochronę sprawy Grabarza Zykfryda. Od ostatniego wpisu zmarł przez chorobę Wtajemniczony 2-go kręgu Kwarcyn, skatalogowano jego zwłoki.

12.009 — 20 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Wczesny wieczór. — Do sali trafił mężczyzna w średnim wieku. — Przyczyna zgonu: Zagłodzenie (wyraźne znaki życia na ulicy). — Brak znaków szczególnych. — Zbieracz: Gnij. — Wypłacono 3 miedziaki.

12.010 — 20 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Wczesny Przeciwszczyt. — Do Kostnicy przybyło truchło zabliźnionego mężczyzny. — Przyczyna zgonu: Rany kłute (drewniany kij?). — Ciało zostało zakontraktowane w 15 dniu 19 roku rządów Faktola Skalla. Truchło odesłano do Wtajemniczonej 5-go kręgu Samanty nekromantki/balsamistki by podjąć działania przygotowawcze. — Zbieracz: Gnij. — Wypłacono 4 miedziaki.

Wtajemniczony 3-go kręgu, Grafat Górnoposok. — Wtajemniczony 5-go kręgu Grabarz Zykfryd zdał sprawozdanie ze śledzctwa dotyczącego zabójstw rtęcią. Znalazł on miejsce morderstwa Bariaura, zwłok nr. 12.002, jest nim mały składzik na prawo od wyjścia z karczmy „Proch do Prochu”. Zawiadomiono wszystkich grabarzy na tamtych terenach o ewakuacji, konieczności ochrony i postawiono tam czterech pracowników kontraktowych mających na celu zawiadomić ludność o zagrożeniu płynącym z odwiedzaniu tamtych terenów. Zwłoki ktore posłużyły do zawiadomienia to: nr. 10.046, 10.097, 10.701 oraz 11.549. Ponadto sprawą zajęło się Harmonium, przybyło 21 dnia 20 roku rządów Faktola Skalla o Świcie odpowiadając na wiadomość do drukarni w Niższej Dzielnicy, postanowili poprzeć w działaniach Grabarza Zykfryda.

12.011 — 21 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Południe. — Do sali przywieziono martwą, pogryzioną kobietę. — Przyczyna zgonu: Zagryzienie na śmierć (pies?). — Kobieta nie posiadała zębów a dziąsła zostały okaleczone i zszyte dawno temu (tortury?). — Zbieracz: Histeryk. — Wypłacono 2 miedziaki.

Wtajemniczony 2-go kręgu, Wieszcz. — Z zapasów w Magazynie zniknęło parę pudełek bandaży, kilka noży i szczelne baryłki z rtęcią. Zawiadomiłem o tym brata Grafata. Prócz tego zwłoki nr. 12.010, widziałem je gdzieś wcześniej. Po bliższym przejrzeniu notatek zauważyłem, że są one bliźniaczo podobne do zwłok nr. 11.959. Zgłosiłem starszemu skrybie Dhallowi wybrakowane kartki w poprzednich rejestrach. Kartek zginęło łącznie 43.

12.012 — 21 dzień 20 roku rządów Faktola Skalla. — Południe. — Na stół trafiły resztki pociętego mężczyzny. — Przyczyna zgonu: Drastyczne zamordowanie ostrzami (cień?…). — Dłuższa sekcja zwłok wykazała śladowe ilości rtęci w ustach ofiary oraz zakrwawioną kartkę z napisem „Od Natalii, Penn”. — Zbieracz: Anna. — Wypłacono 4 miedziaki.