Pillars of Eternity

Glosariusz

Słowniczek nieoficjalnych tłumaczeń używanych w naszych artykułach, opracowany przez społeczność Grimuaru. Jeżeli macie pytania, propozycje lub wątpliwości, zachęcamy do dyskusji w naszym kąciku tłumaczeń.

Glosariusz stale aktualizujemy w naszych wewnętrznych zbiorach.

Adventurer's Hall

Komnata Awanturników

Aedyr (lud)

Aedyrianie

Aedyr Empire

Imperium Aedyru

Aedyran (język)

aedyrski

Aedyre (przym.)

aedyrski

Anni Iroccio

Rok(u) Iroccio

aumaua (rasa)

aumaua

Berath

Berath

biamhac

biamhak

Black Trees War, The

Wojna Czarnych Drzew

Boreal dwarf

krasnolud borealny

Broken Stone War

Wojna Pękniętego Kamienia

Chanter

Pieśniarz

Cipher

Szyfrant

Cirono

Cirono

Defiance Bay

Zatoka Sprzeciwu

Dyrwood

Dyrwood

Dyrwood, the Free Palatinate of

Wolny Palatynat Dyrwood

Dyrwoodans (lud)

 

Eír Glanfath

Eír Glanfath

Endless Paths, the

Nieskończone Ścieżki

Eothas

Eothas

Fellows of St. Waidwen Martyr

Bracia św. Waidwena Męczennika

Glanfathan (język)

glanfatyjski

Glanfathans (lud)

Glanfatyjczycy

Godhammer

Boski Młot

godlike (rasa)

półbóg /do poprawki/

Hylspeak (dialekt)

Mowa Hyl

Living Lands, the

Żywe Ziemie

Magran

Magran

non-combat-abilities

umiejętności niebojowe

Od Nua

Od Nua

Old Vailia

Dawna Vailia

orlan (rasa)

orlan (l.m. orlani)

Path of the Damned

Ścieżka Potępionych

player's house

dom gracza

Readceras, the Penitential Regency of

Pokutnicza Regencja Readceras

Readcerans (lud)

Readceranie

soul-based abilities

umiejętności duszy

stronghold

twierdza gracza

svef

svef

Tal Kness

Tal Kness

Trial of Iron

Próba Żelaza

Twin Elms

Bliźniacze Wiązy

Vailia, the Grand Empire of

Wielkie Imperium Vailii

Vailian Republics, the

Republiki Vailiańskie

Vailian (język)

vailiański

Vailians (lud)

Vailianie

Valley of Ixamitl

Dolina Ixamitl

vorlas

vorlas

White March

Biała Marchia

White that Wends, the

Wędrująca Biel

Komentarze

Przepraszamy, tymczasowo wyłączyliśmy komentarze z uwagi na zmianę polityki Disqus (aplikacja implementuje narzucone, agresywne reklamy, których nie można wyłączyć). Szukamy alternatywnego rozwiązania.