Mowa githzerai opiera się na historii. Wszystko jest dla nas historią; metafora to potężne narzędzie, inspiruje w nas heroizm i powstrzymuje nas od złych uczynków. – Kii'na