Jesteś srebrnym kielichem, który pękł, a jego odłamki zostały rozsypane pośród historii.
– Dwunastościan