Kiedy umysł nie *zna* siebie, jest spaczony. Gdy umysł jest spaczony, człowiek jest również spaczony. Kiedy człowiek jest spaczony, wszystko, czego dotyka, jest również spaczone. Powiada się, że to, na co spojrzy spaczony człowiek, zostanie zniszczone jego rękami. – Dak'kon