Drzewa w Ulu? Niczym miasta w Limbo. Są świadectwem woli ludu, który nie ukorzy się przed tym co go otacza i niszczy, lecz raczej naprawia to, co zostało zniweczone.
– Dak'kon