Wierzę, że istnieje jakaś prawda w wieloświecie... nawet jeżeli tą prawdą jest to, że nie ma w ogóle żadnej prawdy. Wierzę, że Sfery są po to, by je poznawać, a im więcej ktoś doświadczy, przez podróże, radość, ból, szczęście i cierpienie, tym więcej o sobie ukazuje mu wieloświat... I tym więcej może dowiedzieć się o sobie samym... – Nie-Sława