Zawirowania życia są próbą. Wszystko czego doznaję jest lekcją. Ból prowadzi do jej lepszego zrozumienia. To czego najbardziej nienawidzę w innych, jest odbiciem tego, czego najbardziej nienawidzę w sobie. Będę starał się pobudzić mój potencjał i pomagać innym osiągać ich cele. Będę pamiętał, że iskra boskości obecna jest we wszystkim. Przysięgam lojalność Wyznawcom Źródła i ich celom; nigdy ich nie porzucę. – Przysięga Bogowców